جزئيات آمار مقدماتي تجارت خارجي كشور در سال 1392

    1392/12/28 چهارشنبه جزئيات آمار مقدماتي تجارت خارجي كشور در سال 1392 اعلام شد: صادرات غيرنفتي 40ميليارد و 376 ميليون دلار و واردات 48ميليارد و 364ميليون دلار گمرك جمهوري اسلامي ايران جزئيات آمار مقدماتي تجارت خارجي كشور در سال 1392 را اعلام كرد.
صادرات غيرنفتي
بنا بر گزارش روابط عمومي گمرگ جمهوري اسلامي ايران بر اساس اعلام دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات در خصوص ميزان تجارت خارجي كشور در دوازده ماهه سال جاري، در مجموع به ارزش 40 ميليارد و 376 ميليون دلار كالا به خارج از كشور صادر شده كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.59 درصد كاهش داشته است.
ميزان وزني صادرات غيرنفتي 90 ميليون و 83 هزار تن بوده كه درصد نسبت بهمدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.براساس اين گزارش در دوازده ماهه سال جاري، 33 ميليون و 85 هزار تن كالا به ارزش 48 ميليارد و 364 ميليون دلار وارد كشور شده است كه اين ميزان از لحاظ وزني 16.20 درصد و از لحاظ ارزش دلاري، 9.52 درصد كاهش نشان ميدهد.لازم به ذكر است كه آمار فوق مقدماتي بوده و آمار قطعي پس پايان تعطيلات نوروز 1392 اعلام خواهد شد