صادرات از گمرك شهيد رجايي 3 ميليارد دلاري شد

   
    1393/7/28 دوشنبه     صادرات از گمرك شهيد رجايي 3 ميليارد دلاري شد


    ارزش كالاهاي صادراتي از گمرك شهيد رجائي با 11 درصد افزايش امسال به 3 ميليارد دلار رسيد.